TvGG E-books

E-book

Covid in Vlaanderen: Kernlessen uit de zorg

Nederlands | 248 blz.
Na 2 jaar Covid-19-pandemie nodigde de TvGG-redactie een breed forum van Vlaamse zorgverstrekkers uit om hun ervaringen en bekommernissen als opinie neer te schrijven in een artikel. In dit e-book worden deze artikels gebundeld, opgesteld door artsen uit de eerste en tweede lijn, verpleegkundigen, apothekers, mutualiteiten, patiëntenorganisaties, studenten, ziekenhuisdirecties en bestuursorganen. Samen vormen deze opinies een belangrijk document dat de hiaten in het huidige zorgstelsel identificeert en hieruit suggesties formuleert ter optimalisatie van de zorg in de toekomst. Dit e-book vormt een aanvulling op het themanummer rond Covid-19 dat op 1 november 2022 werd gepubliceerd door het Tijdschrift voor Geneeskunde en Gezondheidszorg. Leverden een bijdrage: B. Wellens: Faculteit geneeskunde, KU Leuven; Dienst urgentiegeneeskunde en traumatologie, Ziekenhuis Geel P.J. Van Asbroeck: Dienst urgentiegeneeskunde, Ziekenhuis Oost-Limburg Genk I. Luts: Directeur patiëntenzorg, AZ Damiaan Oostende M. Cloet: Gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro K. Ieven: Huisarts en voorzitter van ELZ Kemp en Duin M. Haems: Koninklijk Oost-Vlaams Apothekersgild (KOVAG) en projectleider sector Task Force Vaccinatie voor apothekers J. Maesschalck: Algemene Pharmaceutische Bond (APB) en lid sector Task Force Vaccinatie voor apothekers E.M. Kool: Wetenschappelijke beroepsvereniging voor huisartsen, Domus Medica vzw K. Cordemans: Wetenschappelijke beroepsvereniging voor huisartsen, Domus Medica vzw J. De Lepeleire: Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde, KU Leuven E. De Wandeler: Algemeen coördinator NETWERK VERPLEEGKUNDE (NVKVV) S. Dewaet: Verpleegkundig diabeteseducator, UZ Leuven D. Backaert: Verpleegkundig diabeteseducator Amenthu, raad van bestuur NETWERK VERPLEEGKUNDE M. Polfliet: Diensthoofd zorgstrategie & innovatie, Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant K. Dendooven: Algemeen directeur, Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen S. Indenkleef: Directeur zorg, Wit-Gele Kruis Limburg S. Goethals: Verpleegkundig directeur PZ St-Lucia, GGZ GPN Waas en Dender H. Vandewiele: Verpleegkundig specialist psychiatrie, UZ Gent; vrijwillig medewerker Universitair Centrum Verpleegkunde en Vroedkunde, Universiteit Gent; lid werkgroep GGZ, NKVKV K. Desmet: Assisterend academisch personeel, Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde, vakgroep volksgezondheid en eerstelijnszorg, Universiteit Gent J. Willem: Verpleegkundig specialist, PTC Rustenburg Brugge B. Vrancken: Projectleider zorginnovatie, AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV; vrijwillig medewerker Universitair Centrum Verpleegkunde en Vroedkunde, Universiteit Gent S. Verhaeghe: Professor Universitair Centrum Verpleegkunde en Vroedkunde, Universiteit Gent; VIVES Hogeschool Roeselare B. Debyser: Lector VIVES Hogeschool Roeselare; wetenschappelijk medewerker, Sint-Jozefkliniek Pittem; vrijwillig wetenschappelijk medewerker Universitair Centrum Verpleegkunde en Vroedkunde, Universiteit Gent S. Crommen: Praktijk voor Kinderpsychiatrie te Zutendaal en voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (VVK vzw) R. Van Leemput: Derdejaarsstudent, ambassadeur en studentenvertegenwoordiger van de bacheloropleiding verpleegkunde, Hogeschool Odisee Sint-Niklaas H. Gworek: ASO urgentiegeneeskunde, Ziekenhuis Oost-Limburg Genk A. Rodiers: ASO interne geneeskunde, Ziekenhuis Oost-Limburg Genk E. Tambuyzer: Directeur Vlaams Patiëntenplatform vzw M. Dheedene: Valorisatiecoördinator End-of-Life Care Research Group, Vrije Universiteit Brussel/Universiteit Gent B. Demyttenaere: Directeur medisch beleid en coördinator studiedienst, Solidaris Vlaanderen X. Brenez: Directeur-generaal van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

Prijs

 24,95

Inhoudsopgave

Ziekenhuisgeneeskunde

01. De Covid-pandemie door de ogen van urgentieartsen
02. Wat heeft de Covid-pandemie ons geleerd?
03. Werken aan een betere ‘pandemic preparedness’: aanbevelingen van de Vlaamse ziekenhuizen

Eerste lijn

04. Hoe Covid-19 het concept ‘geïntegreerde zorg’ liet landen in de praktijk
05. Proximiteit, populatiemanagement en samenwerking: de grote lessen uit de coronacrisis voor de apotheker
06. De coördinerende en raadgevende arts in woonzorgcentra: een nieuwe rolomschrijving verankerd binnen een sterke interprofessionele teamwerking

Verpleegkunde

07. ‘Onvermijdelijke’ inbreuken op de Wet uitoefening gezondheidszorgberoepen tijdens en na corona
08. Zorgcontinuïteit prioritair binnen diabeteszorg, ook tijdens een pandemie
09. Thuisverpleging is nooit gestopt

Geestelijke gezondheidszorg

10. Covid-19 binnen de werking van een psychiatrisch ziekenhuis: een ‘mariage forcé’
11. Richtpunten voor een future-proof geestelijke gezondheidszorg: ervaringen opgetekend tijdens de Covid-19-pandemie als wegwijzer
12. Kinderen zijn geen kleine volwassenen: over de impact van de Covid-19-pandemie op de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren en wat hieruit te leren valt

Studenten

13. Verpleegkundigen hebben recht op beter
14. Stagiairs geneeskunde tijdens de Covid-19-crisis: gemiste leerkansen of unieke opportuniteiten?

Patiënten

15. Welke lessen trok het Vlaams Patiëntenplatform uit de coronapandemie?
16. Palliatieve zorg op een zijspoor tijdens de pandemie

Mutualiteiten

17. Wat hebben we na 2 jaar in de zorg (niet) geleerd van corona?
18. Na de pandemie: laten we de echte noden en uitdagingen in de gezondheidszorg aanpakken

Gratis toegang voor TvGG-abonnees

Heb je een abonnement op het Tijdschrift voor Geneeskunde en Gezondheidszorg?* Dan kan je dit e-book gratis downloaden:

*Abonnementen vanaf €40,50/j: zie hier

Details

Uitgever: Tijdschrift voor Geneeskunde en Gezondheidszorg
Taal: Nederlands
Uitvoering: PDF
Verschijningsdatum: 1 november 2022
Aantal pagina’s: 248
TvGG E-books

 24,95