Privacybeleid

Het Tijdschrift voor Geneeskunde, ingeschreven onder btw BTW BE 0410.801.631 (hierna: TVG), neemt de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens.

1. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we ?

Wanneer u onze website bezoekt, een abonnement neemt op een van onze media, inschrijft op een nieuwsbrief of ons op een andere wijze persoonsgegevens over uzelf bezorgt, verzamelen en verwerken we mogelijk volgende persoonsgegevens : voornaam, naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer en e-mailadres.

Als abonnee (gratis of betalend) kunnen we u telefonisch, per SMS of per e-mail contacteren in het kader van uw abonnement. Uw e-mailadres geven we enkel door aan derden als u hierin toestemt.

Soms zal u worden gevraagd om een profiel aan te maken, waarbij u ons ook persoonsgegevens meedeelt. Als u op onze website inlogt aan de hand van uw account van een social netwerkwebsite, dan kunnen we hieruit informatie halen voor het profiel dat op onze website wordt aangemaakt. Het opmaken van dit profiel is nuttig om u interessante aanbiedingen te kunnen toesturen.

Uw gegevens kunnen door externe partners worden verrijkt.

Op onze website gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid op deze pagina.

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden:

  • Om de inhoud van onze producten en onze website te verbeteren
  • Voor het beheer van uw abonnement 
  • Voor onze klantenadministratie
  • Voor direct marketingdoeleinden
  • Voor de verkoop en de promotie van onze producten en diensten
  • Om marktonderzoek te verrichten
  • Voor het beheer van onze website
  • Voor het beheer van onze wedstrijden en promotionele acties


Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons ‘privacy-beleid’. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Deze persoonsgegevens worden verwerkt door het TVG, die de verantwoordelijke is voor de verwerking.

4. Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht op inzage en verbetering, na schriftelijke aanvraag. U hebt ook steeds het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketing doeleinden, en tegen de doorgifte aan derden.

Als u ons uw postadres meedeelt:

  • kan u in de toekomst van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen


Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op www.privacycommission.be

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze websites.

Als u wenst te reageren op een van de hiervoor beschreven handelingen, kunt u ons contacteren per brief op het adres vermeld bovenaan dit privacy-beleid, of per e-mail (info@tvgg.be).